SMT planžety - popis tisku

Srovnání technologií sítotisku a planžet pro nanášení pájecí pasty

V porovnání s metodou sítotisku, kde je životnost maximálně několik tisíc potisků přes jedno síto, je možno pomocí metody tisku planžetou provést několik desítek až stovek tisíc potisků za předpokladu, že se s planžetou zachází šetrně. Při výběru strojů pro tisk planžetou je nutno se nejprve zajímat o technologické požadavky vyráběných modulů. Z ekonomických důvodů je však nutno vzít v úvahu i výkon, rozsah automatizace a možnost integrace do výrobních linek SMT. Cílem ve velkosériové výrobě je spřažený provoz a to i z důvodů, které se týkají technické realizace výroby. Z toho plyne, že každý krok v procesu by měl být hodnocen vcelku, tedy ve vzájemném vztahu stroje ba tisk planžetou, modelu planžety a typu pájecí pasty.

Z níže uvedené tabulky vyplývají srovnání výhod a nevýhod obou metod a je vcelku patrné, že hlavní nevýhoda může být především cena. Proto nabízíme i možnost jednoduché planžety. Pro malé série pak může jít o úspornější řešení než klasické síto či dávkování dispenzerem. U větších sérií, kde cena už nehraje roli je její použití jednoznačné, v případě nerezových materiálů i naprosto nejvýhodnější. Je možná i kombinovaná technologie, kdy se kovová planžeta vlepuje do klasické sítoviny. Je to dražší záležitost, nicméně umožňuje využít stroje určené k tisku přes síto lepším způsobem.

Naše firma umí vyrobit kovové planžety od malé pro prototypové série, přes běžné do ručních či poloautomatických strojů a velké, vlepené do sítotiskových rámů se značkami pro naváděcí laser. Máme možnost i zvolit vhodný druh materiálu a jeho tloušťky s ohledem na využití a technologické parametry potiskovaných plošných spojů.

Výhody kovové planžety

 • Vysoká životnost, zvláště nerezové
 • Snadné čištění
 • Malé riziko mechanického poškození
 • Odolnost vůči rozpouštědlům
 • Delší životnost těrky
 • Vyšší rychlost tisku
 • Možnost různé síly planžety a tím množství pasty
 • Možnost zpracování různých viskozit pasty

Nevýhody kovové planžety

 • Vyšší náklady ( možnost snížení použitím malé planžety )
 • Častější čištění po cca 3 - 5 tisících
 • Obtížné zpracování čtvercových rohů, nutno použít laseru

Výhody sítotisku

 • Nízké výrobní náklady
 • Nižší počet čištění
 • Konstantní výška tisku – síto se přizpůsobí i prohnuté desce
 • Není omezení různorodostí tvarů otvorů

Nevýhody sítotisku

 • Kratší životnost
 • Obtížné čištění
 • Citlivé na rozpouštědla
 • Možnost deformace či protržení
 • Snižuje životnost stěrky
 • Nižší rychlost těrky

Leptaná nebo laserová ?

Podle typu tištěného motivu máme na výběr mezi laserovou a leptanou planžetou. Zjednodušeně se dá říci, že leptaná planžeta je levnější a dá se vytvořit i tvarově velmi složitý motiv, který je laserem nemožný. Laserová pak zase umožňuje vytvořit objekty ve velikostech a přesnostech, které se leptáním vytvořit nedají. Hranice velikostí otvorů je pro chemické leptání přibližně 1,5 násobek síly plechu, tedy na 100 um plechu lze vytvořit objekt průměru 150 um v toleranci +- 30 um. U laserové, které je o něco dražší, je tento poměr výrazně lepší, lze vytvořit objekt velikosti 40 um s dokonalou hranovou a tvarovou ostrostí v toleranci cca +- 3 um. U obou těchto metod není vnitřní úhel otvorů kolmý, což má pozitivní vliv na uvolňování pájecí pasty při tisku. Leptané mají vnitřní hrot v polovině tloušťky plechu, laserové planžety mají úhel cca 3 stupně. Ve všech těchto případech je naprosto nezbytné vyrábět planžetu přímo z návrhových dat, nejlépe ve formátu Gerber.